Gegevens en privacy (Beschreven in Artikel 3 van de algemene voorwaarden)

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens voor uw bestelling (email en adresgegevens voor verzending) volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 GARAGEDEURENDISCOUNTERBRABANT.NL garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

3.3 GARAGEDEURENDISCOUNTERBRABANT.NL zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.
Oftewel – wij hebben uw adres en emailgegevens nodig om de bestelling te kunnen voltooien. Meer dan deze gegevens vragen we niet.

3.4 De website is SSL beveiligd en alle betalingen verlopen via beveiligde verbindingen van Mollie payments. Ook kun je kiezen vooruit betalen via je eigen bank zodat je de betaling op je eigen manier kunt voldoen.

0